Suomen Ev.lut kirkko
    Kirkkopalvelut
  Kirkollisia Kirkon ulkomaanapu
    Yhteisvastuukeräys
     
    Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
    Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä
  Lähetysjärjestöt Sanansaattajat
    Suomen Lähetysseura
    Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
    KRS eli Kansan Raamattuseura
     
  Paikallisia www.eko.fi
    www.eurajoki.fi
     
  Muita www.maistraatti.fi
    www.vaestorekisterikeskus.fi