Kaste           

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn Mt.28:18-20
Kasteessa Jumala ottaa ihmisen omakseen, perillisekseen. Hänelle annetaan anteeksiantamus ja elämä Kristuksen yhteydessä.

Pian lapsen syntymän jälkeen vanhemmat, jotka ovat seurakunnan jäseniä, saavat kirjeen ja rekisteröintikaavakkeen kirkkoherranvirastosta. On tärkeää, että rekisteröintilomake täytetään huolellisesti ennen kastepäivää. Molemmat vanhemmat allekirjoittavat rekisteröintilomakkeen, jossa ilmoitetaan lapsen tiedot mm. nimi ja äidinkieli.  Kirkkoherranviraston työntekijät auttavat mielellään, kun on kysyttävää. Myös pappien puoleen voi kääntyä. Jos vanhemmat eivät ole seurakunnan jäseniä, he voivat liittyä jäseniksi, ja sitten lapsi voidaan kastaa.

Tavallisesti lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kastejuhla voidaan järjestää kodissa, kirkossa, seurakuntakeskus Tapulissa, Kuivalahden rukoushuoneella. Ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon voitte sopia kastejuhlan ajankohdan ja samalla sopia kastavasta papista, joka ottaa yhteyttä vanhempiin ja keskustelee heidän kanssaan kasteen merkityksestä ja kastetoimituksesta. Vanhempien niin toivoessa pappi voi tulla käymään lapsen kodissa ja sopia kasteen yksityiskohdista.

Kastepöydälle tarvitaan kastemalja, jossa on sopivan lämpöistä puhdasta vettä, kynttilä, Raamattu ja pieni liina lapsen pään kuivaamista varten. Pöytä on hyvä peittää valkoisella liinalla ja sille voidaan asettaa kukkia.

Lapsi on tapana pukea valkoiseen kastemekkoon. Tytön mekkoon voi kiinnittää vaaleanpunaisen rusetin, pojan mekkoon sinisen. Valkoinen kastepuku kuvastaa puhtautta ja pyhyyttä, jonka kasteessa saamme omaksemme.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia. Heidän tulee olla rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

Kummin tulisi rukoilla lapsen puolesta, tukea häntä ja olla esimerkkinä kristitystä ihmisestä. Kun vanhemmat pyytävät kummeja lapselleen, he pyytävät tärkeään tehtävään. Kastetoimituksessa lasta voi pitää sylissä joko kummi tai toinen vanhemmista. Kummeja ei voi vaihtaa jälkikäteen.

Kirkkolliskokous hyväksyi uudet kirkollisten toimitusten kaavat käyttöön adventista 2004 alkaen. Kasteen kaavan tuli lukuisia uusia vaihtoehtoja mm. useampia virsiä ja  raamatunlukukappaleita.
Kastetoimitus noudattaa seuraavaa järjestystä:

*Virsi
*Alkusiunaus
*Johdantosanat
*Psalmi
*Kristillistä kasvatusta koskevat kysymykset tai kehotus
*Ristinmerkki
*Rukous
*Raamatunlukua
*Puhe
*Kastekäsky
*Uskontunnustus
*Kaste
*Yhteinen esirukous
*Isä meidän rukous
*Herran siunaus
*VirsiVanhemmat voivat esittää toivomuksen virsistä, jotka kastejuhlassa lauletaan. Evankeliumin ja muut raamatunlukukappaleet lukee tavallisesti joku muu kuin pappi. Sen voi lukea esimerkiksi kummi. Kaunis tapa on, että vanhemmat ja kummit papin kanssa laittavat kätensä lapsen pään päälle lapsen siunaamisen ajaksi.  Kastejuhlassa seistään toimituksen ajan. Silloin kun esim. vanhemman väen terveys ei sitä salli, voivat he toki istua. Samoin lasta sylissä pitävä sylikummi voi istua.

Kastetun lapsen nimi luetaan kirkossa ja hänen puolestaan rukoillaan kastetoimitusta seuraavan viikonvaihteen sunnuntain jumalanpalveluksessa.

Aikuiskaste

Aikuinen voidaan kastaa, jos häntä ei ole kastettu lapsena. Ennen aikuisen kastetta suoritetaan yksityisrippikoulu.