Hautaaminen


Hautaamiseen liittyvien asioiden valmisteleminen aloitetaan mahdollisimman pian kuoleman jälkeen ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan sanomakellojen soittamisesta, siunauksen päivä, paikka, toimittaja sekä varataan seurakuntakeskus  mahdollista muistotilaisuutta varten. Pääsääntöisesti siunaukset toimitetaan lauantaisin, mutta myös perjantaina tai sunnuntaina voidaan hautaan siunaaminen toimittaa. 

Vainajan nimi ilmoitetaan jumalanpalveluksessa hautausta seuraavana sunnuntaina, ellei toisin sovita.

Siunaamisen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen siunauspäivää. Toimituskeskustelussa käydään läpi siunaustilaisuuden kulku. Omaiset voivat ehdottaa veisattavat virret, muun musiikin ja muita yksityiskohtia. He voivat kertoa vainajasta, jakaa surua ja rukoillakin yhdessä papin kanssa. Toimituskeskustelu voidaan käydä kirkkoherranvirastossa tai vainajan kotona.

Suntio antaa käytännön ohjeita.

Hautaus voi olla arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Tuhkauurnia voidaan haudata arkkuhautapaikkaan. Erillinen uurna-alue ja muistolehto sijaitsevat Eurajoen hautausmaan uudella osalla ja Irjanteen hautausmaalla. Tunnustukseton hautausmaa-alue on Rauman Monnan hautausmaalla.  Hautaus  voi tapahtua vanhaan tai uuteen hautaan. Suositeltavaa olisi, että suvun vanhoja hautoja mahdollisuuksien mukaan käytettäisiin uudelleen. Vanhaan hautaan haudattaessa pitää huomioida, että siihen on oltava suostumus kaikilta saman oikeuden omistajilta. Taloustoimistossa voi tehdä seurakunnan kanssa sopimuksen haudanhoidosta.

Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan. Myös kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata, jos pappi keskustelussa omaisten kanssa selvittää, että edellytykset vainajan kristilliselle hautaamiselle ovat olemassa.  Myös tuhka voidaan sijoittaa normaaliin hautaan. Siunaus tapahtuu ennen tuhkaamista ja hautaamista.

Ennen siunaustilaisuuden alkamista arkku asetetaan korokkeelle alttarin eteen. Eurajoella kantajat tuovat vainajan kirkkoon. Omaiset ja kantajat istuutuvat kirkon/kappelin etuosaan.

Kuusi kantajaa tulee arkun äärelle. Arkkuhautauksessa loppusoiton aikana arkku kannetaan ulos vaunuille, jolla se siirretään haudalle. Tuhkahautauksessa arkku siirretään tavallisesti loppusoiton jälkeen autoon ja kukat viedään tulevalle hautapaikalle.

Arkkua laskettaessa hautaan veisataan virrestä säkeistö. Hauta katetaan. Omaiset laskevat kukat, lopuksi veisataan virsi 377 ( tai joku muu vainajalle läheinen virsi), jonka jälkeen joku omaisista voi kutsua saattoväen muistotilaisuuteen. Sään niin vaatiessa voi kukkien lasku tapahtua myös kirkossa / kappelissa.

Muistotilaisuuden järjestämisestä  vastaavat omaiset. Muistotilaisuuden kulku voi muodostua musiikista, virsistä, lyhyistä puheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta. Pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen aikataulunsa puitteissa. Toimituskeskustelussa omaiset sopivat muistotilaisuuden ohjelmasta papin kanssa.