Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.
Se hyväksyy seurakuntatyön suuntaviivat eli asettaa toiminnalliset ja taloudelliset  tavoitteet ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat,
talousarviot sekä päättää viroista ja omaisuudesta. Se valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla.

Kirkkovaltuusto 2017-2018

Pämppi Virpi, puheenjohtaja
Hollmén Maarit, varapuheenjohtaja
Aro-Heinilä Tuomo, jäsen,
Jalonen Marja, jäsen,
Jalonen Marketta, jäsen
Korkeakoski Jenni, jäsen,
Lanki Auli, jäsen,
Lempainen Seppo, jäsen,
Mäkilä Henrik, jäsen,
Nuurma Eeva, jäsen,
Pajunen Tuulikki, jäsen
Sallila Jarmo, jäsen
Seikkula Sari, jäsen,
Uusi-Uola Erja, jäsen
Varajärvi Ilkka, jäsen
Östman Hanna, jäsen

Helminen Markus, jäsen
Isokorpi Kristiina, jäsen
Lehtinen Harri, jäsen
Nummi Olavi, jäsen
Perkola Erkki, jäsen
Seppä Anna-Liisa, jäsen
Syväsalmi, Emilia, jäsen
Tuominen Hanna, jäsen

Mäkilä Veijo, ryhmän I 1. varajäsen, Eurajoki
Santapere Merja, ryhmän
II 1. varajäsen, Eurajoki
Kalli-Nurmi Pirjo, ryhmän
III 1. varajäsen, Eurajoki
Kalevi Känä, talouspäällikkö, sihteeri.

Mustonen Elina, ryhmän I 1. varajäsen, Luvia
Nordling Niina, ryhmän II 1. varajäsen, Luvia
Ankelo Kimmo, ryhmän III 1. varajäsen, Luvia

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto kahdeksi vuodeksi kerrallaan toimikautensa ensimmäisenä ja kolmantena vuotena.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on:
- johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvoston valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvosto on jakaantunut taloudelliseen jaostoon (tal.jaosto), joka hoitaa hautaus- ja kiinteistötoimeen liittyvät kirkkoneuvoston tehtävät.

Kirkkoneuvosto 2017-2018
Riihimäki Asko, kirkkoherra, puheenjohtaja,
Lempainen Seppo, varapuheenjohtaja (tal.jaosto),
Isokorpi Kristiina, jäsen
Korkeakoski Jenni, jäsen
Lanki Auli, jäsen
Lehtinen Harri, jäsen
Nummi Olavi, jäsen
Nuurma Eeva, jäsen
Sallila Jarmo, jäsen
Känä Kalevi, talouspäällikkö, sihteeri

Luvian kappeliseurakunnann kappelineuvosto 2017-2018
Hermonen Paula, varapuheenjohtaja
Hollmén Maarit
Luotola Matti
Nordling Niina
Nummi Olavi
Perkola Erkki
Repo Samu, johtava kappalainen, puheenjohtaja


Tilintarkastaja 2015-2018
BDO Audiator Oy, vastuullinen tilintarkastaja JHTT Lepistö Aino


Vaalilautakunta syksy 2014 - kevät 2018
Kujala Jukka, pj
Riihimäki Asko, kirkkoherra, jäsen
Lehtihalme Päivikki, jäsen,
Kauppi Raija, jäsen,
Tarkki Heli, jäsen ja
Känä Kalevi, talouspäällikkö, sihteeri.


Kasvatuksen ja julistuksen johtokunta 2015-2018
Uusi-Uola Erja, puheenjohtaja,
Mäkilä Henrik, jäsen,
Rauvola Timo, jäsen,
Suominen Hanna, jäsen,
Kettunen Miikka, jäsen,
Östman Hanna, jäsen,
Seikkula Sari, jäsen,
Riihimäki Asko, kirkkoherra,
Verronen Maria, kanttori,
Järvikangas Enni, vs. nuorisotyönohjaaja
Pennanen Mirjam, perhetyöntekijä ja
Varajärvi Ilkka, kirkkoneuvoston edustaja.


Diakonian ja lähetyksen johtokunta 2015-2018
Aro-Heinilä Tuomo, puheenjohtaja
Niemi Reino, jäsen
Väkiparta Toini, jäsen
Pesonen Marja-Liisa, jäsen
Kalli-Nurmi Pirjo, jäsen
Salovaara Tarja, jäsen
Sallila Jarmo, jäsen
Lanki Auli, Kn:n edustaja
Erämaja Tapani, kappalainen
Rosenqvist Nina, diakonissa
Riihimäki Asko, kirkkoherra
Leppänen Sakari, ydinpappi
 

Urkutoimikunta 2015-2016
Pämppi Virpi, jäsen
Korkeakoski Jenni, jäsen
Aro-Heinilä Tuomo, jäsen
Laaksonen Jouni, jäsen
Verronen Maria, kanttori, jäsen
Riihimäki Asko, kirkkoherra, jäsen
Känä Kalevi, talouspäällikkö, jäsen

Nuorisotyön toimintaryhmä 2015-2016
Järvinen Minna
Lanki Auli
Mäkilä Henrik
Järvinen Arto
Östman Hanna

Lähetystyön toimintaryhmä 2015-2016
Korkeakoski Jenni
Nuurma Eeva
Nordberg Marjatta
Niemi Sirpa
Juhola Pulmu
Väkiparta Toini

Perhetyön toimintaryhmä 2015-2016
Tyykilä Lea
Suominen Hanna
Pämppi Virpi
Heinilä Johanna
Varjo Anna

Olkiluodon papin ohjausryhmä 2015-2016
Lempainen Seppo, puheenjohtaja
Pämppi Virpi
TVO:n nimeämä edustaja
kirkkoherra
Olkiluodon pappi
Kantanen Marja, kirkkohallituksen edustaja

Tuomasmessun ja aikuistyön toimintaryhmä 2015-2016
Lanki Auli
Rantanen Erkki
Jalonen Marketta
Pennanen Jussi
Wistbacka Kristiina
Järvinen Minna
Riihimäki Merja

Musiikkityön toimintaryhmä 2015-2016

Heikkilä Vappu
Leino Vesa-Pekka
Reunanen Maija-Liisa

Diakoniatyön toimintaryhmä 2015-2016
Peltonen Elvi
Salovaara Tarja
Kauppi Raija
Anttila Aila
Hakanen Tuulikki

Kuivalahden piirineuvosto 2015-2016
Rantanen Erkki
Juhola Inga
Laakeristo Jaana
Mäkelä Marjatta
Nuurma Eeva
Mäkilä Terttu
Erämaja Tapani, kappalainen

Irjanteen kirkon toimikunta 2015-2016
Tamminen Kaarina
Töykkälä Kaisu
Jalonen Jouko
Ollikainen Liisa
Niemi Sarianna
Heinonen Markku
Erämaja Tapani, kappalainen
Seikkula Sari, Kn:n ed.